Publicerat

Tidskriften Forskning om undervisning och lärande har publicerat ett par artiklar som på olika sätt tar upp Learning study

Runesson, U. (2012). Learning study – ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete och forskning. Forskning om undervisning och lärande, 8, 7–17
[PDF]

Marton, F. (2009). Lärarkompetensens osynliga grund. Forskning om undervisning och lärande, 2, 57–64
[PDF]

Learning study och Lesson study