Ny artikel om en Learning study

Tidskriften Forskning om undervisning och lärande publicerar en artikel om en Learning study.

U. Runesson (2012). Learning Study – ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete och forskning. Forskning om undervisning och lärande, 8, 6–17. [WWW]

Learning study och Lesson study