Forskarskolan i Learning Study – undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning

Publikationer från 2012

Tväråna T.(2014). Innebörden av rättvisa i resonemang om rättvisefrågor i samhällskunskapsundervisning på gymnasiet (Licentiatuppsats).
Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. [länk]

Johansson, P. (2014). Att tolka spåren från det förflutna: Innebörder, lärande och meningsskapande av historisk källtolkning i gymnasiet (Licentiatuppsats). Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, Stockholms universitet. [länk]

Nersäter, A. (2014). Att konstruera historiska förklaringar: Vad elever kan behöva lära för att kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet historia (Licentiatuppsats). Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping.  [länk]

Eriksson, H. (2015). Rationella tal som tal. Algebraiska symboler och generella modeller som medierande redskap (Licentiatuppsats). Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.  [länk]

Fermsjö, R. (2014). Rekonstruktion av logaritmer med tallinjer som medierande redskap (Licentiatuppsats). Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. [länk]

Lövström, A. (2015). Från naturliga tal till hela tal (från N till Z). Vad kan göra skillnad för elevers möjligheter att bli bekanta med de negativa talen? (Licentiatuppsats). Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping.  [länk]

Ryberg, U. (2014). Variationens betydelse för elevernas lärande. Relationen mellan en funktions graf och grafen till funktionens derivata (Licentiatuppsats). Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.  [länk]

Svantesson, J. (2014). Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större? (Licentiatuppsats). Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.  [länk]

Magnusson, J. (2014). Proportionella samband – innehållets behandling och elevernas lärande (Licentiatuppsats). Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. [länk]

Bergentoft, H. (2014). Lärande i rörelse – utveckling av kroppslig förmåga ur ett icke dualistiskt perspektiv (Licentiatuppsats). Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. [länk]

Selin, P, (2014). Developing strategic competence in oral interaction in English as a foreign language – a classroom study (Licentiatuppsats). Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.  [länk]

Lindström, C. (2015). Making a difference: Exploring the teaching and learning of the English progressive aspect among Swedish 6th grade students (Licentiatuppsats). Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping. [länk]

Thorsten, A. (2014). Perspektiv och problemlösning i berättelseskrivande: Vad elever behöver lära sig och hur det kan synliggöras i undervisningen (Licentiatuppsats). Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping.  [länk]

 

 

Learning study och Lesson study