Learning study i dans

”Det som tidigare har tagit en termin att lära eleverna lär de sig nu på ett par veckor. Så effektivt kan det vara att arbeta med modellen learning study i undervisningen”

Pernilla Ahlstrand disputerade hösten 2014 med an avhandling om gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program.

Läs mer

Disputation: Att få syn på avgörande skillnader

Pernilla Mårtenssons disputerar fredag 8 maj vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Avhandlingen har titeln Att få syn på avgörande skillnader – lärares kunskap om lärandeobjektet och handlar om hur en grupp lärare utvecklar sin kunskap om lärande och undervisning i matematik när de genomför två Learning study.

Opponent är Professor Astrid Pettersson, Stockholms universitet

Läs mer

Avhandling om Lesson study

Levi Esteban Elipane har disputerat vid Københavns Universitet med avhandlingen ”Integrating the essential elements of lesson study in pre-service mathematics teacher education”. Centrala inslag från Lesson study har integrerats i utbildningen av lärare och i avhandlingen studeras på vilket sätt detta bidrar till att utveckla de blivande lärarnas teoretiska kunnande i den konkreta undervisningen.

Läs avhandlingen

Learning study – densitet

Publicerat

Tidskriften Forskning om undervisning och lärande publicerar en artikel om en Learning study om densitet i årskurs 7 och 8.

J. Magnusson & T. Maunula (2013). Variation av ett undervisningsinnehåll för att möjliggöra urskiljning av kritiska aspekter avseende begreppet densitet. Forskning om undervisning och lärande, 10, 82–105. [WWW]