Division

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Förståelse för innehållsdivision och delningsdivision och vad det innebär när man använder dessa två strategier.
Årskurs: Årskurs 4, Årskurs 5
Skolans namn: Mossleskolan
Skolans webbadress: http://www.varnamo.se/mossleskolan
Ort: Värnamo
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2000
Handledare: Anna-Lena Ekdahl
Epostadress: anna-lena.ekdahl@hlk.hj.se
Övriga kommentarer: I denna Learning Study fick eleverna erfara att det finns två strategier när man räknar med division.När det gällde delningsdivision var de mer förtrogna med tankesättet än vid innehållsdivision. Eleverna lärde sig känna igen uppgifter som enklast kunde lösas med innehålls- respektive delningsdivision.

När är en mening slut?

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Svenska
Ämnesinnehåll, fritext: När är en mening slut?
Årskurs: Årskurs 1
Skolans namn: Gottsta, Herräng och Långsjö skola
Skolans webbadress: http://www.roden.se/
Ort: Hallstavik och Rimbo
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2012
Handledare: Anna Greisz och Ulrika Bogren
Epostadress: anna.greisz@norrtalje.se

Bråk

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Bråk- alla delar lika stora
Årskurs: Årskurs 2
Skolans namn: Mossleskolan
Skolans webbadress: http://www.varnamo.se/mossleskolan
Ort: Värnamo
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2012
Handledare: Anna-Lena Ekdahl
Epostadress: anna-lena.ekdahl@hlk.hj.se
Övriga kommentarer: I denna studie fick eleverna laborera och resonera sig fram till förståelse av bråkdelar. Det var viktigt för elevernas förståelse att de fick möta många olika sorters former, figurer och delningar eftersom det var då de kunde urskilja olika egenskaper.

Subtraktion – standardalgoritm

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Standardalgoritm – subtraktion med växling
Årskurs: Årskurs 3
Skolans namn: Mossleskolan
Skolans webbadress: http://www.varnamo.se/mossleskolan
Ort: Värnamo
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2012
Handledare: Anna-Lena Ekdahl
Epostadress: anna-lena.ekdahl@hlk.hj.se
Övriga kommentarer: I denna studie fick eleverna syn på när man behöver växla och vad det innebär i en standardalgoritm.

Negativa tal

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Att storleksordna och operera med negativa tal
Årskurs: Årskurs 7
Skolans namn: Långsjöskolan
Skolans webbadress: http://www.norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg/Elever-6-16/Skolwebbar/Langsjo/
Ort: Rimbo
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2013
Handledare: Charlotta Andersson och Jane Tuominen
Epostadress: jane.tuominen@norrtalje.se
Övriga kommentarer: Lektionerna behandlade att storleksordna och operera med negativa tal

Likhetstecknet

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: förståelsen för likhetstecknets betydelse. Lösa likheter och konstruera egna likheter.
Årskurs: Årskurs 4
Skolans namn: Dösjebroskolan
Ort: Kävlinge
Län: Skåne län
Avslutat år: 2013
Handledare: Cecilia Winström
Epostadress: cecilia.winstrom@mah.se

Ekvationer

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Algebra
Ämnesinnehåll, fritext: Balansmetoder vid ekvationslösning
Årskurs: Årskurs 6, Årskurs 7
Skolans namn: Gärdesskolorna
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2012
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se

Förändringsfaktor

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: procentuell förändring
Årskurs: Årskurs 8
Skolans namn: Hovåsskolan
Ort: Göteborg
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2011
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se
Övriga kommentarer: Målet var att eleverna ska kunna tolka förändringsfaktor som en procentuell ökning eller minskning, samt kunna bestämma den procentuella förändringen.