Mäta med linjal

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Geometri
Ämnesinnehåll, fritext: Mäta från noll
Årskurs: Årskurs 1
Skolans namn: Mossleskolan
Skolans webbadress: http://www.varnamo.se/mossleskolan
Ort: Värnamo
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2012
Handledare: Anna-Lena Ekdahl
Epostadress: anna-lena.ekdahl@hlk.hj.se
Övriga kommentarer: När eleverna ska mäta något är det inte en självklarhet att de börjar mäta från nollan. Ofta börjar de i stället från 1. De avläser siffrorna med vilka linjalen är graderad, men förstår inte vad de står för. I denna studie lyckades vi rikta elevernas uppmärksamhet mot enhetssträckorna på linjalen vilket gjorde att förståelsen för graderingen blev större.

Att introducera multiplikation

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Introduktion av multiplikation
Årskurs: Årskurs 2
Skolans namn: Parkskolan
Skolans webbadress: http://www.norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg/Elever-6-16/Skolwebbar/Park/
Ort: Norrtälje
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2013
Handledare: Charlotta Andersson och Jane Tuominen
Epostadress: jane.tuominen@norrtalje.se

Areabegreppet

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Geometri
Ämnesinnehåll, fritext: Area av rektanglar och trianglar
Årskurs: Årskurs 6
Skolans namn: Hagaskolan
Ort: Örebro
Län: Örebro län
Avslutat år: 2012
Handledare: Maria Bergqvist
Epostadress: maria.bergqvist@learningstudy.se

Ekvationer

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Algebra
Ämnesinnehåll, fritext: Balansmetoder vid ekvationslösning
Årskurs: Årskurs 6, Årskurs 7
Skolans namn: Gärdesskolorna
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2012
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se

Division

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Förståelse för innehållsdivision och delningsdivision och vad det innebär när man använder dessa två strategier.
Årskurs: Årskurs 4, Årskurs 5
Skolans namn: Mossleskolan
Skolans webbadress: http://www.varnamo.se/mossleskolan
Ort: Värnamo
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2000
Handledare: Anna-Lena Ekdahl
Epostadress: anna-lena.ekdahl@hlk.hj.se
Övriga kommentarer: I denna Learning Study fick eleverna erfara att det finns två strategier när man räknar med division.När det gällde delningsdivision var de mer förtrogna med tankesättet än vid innehållsdivision. Eleverna lärde sig känna igen uppgifter som enklast kunde lösas med innehålls- respektive delningsdivision.

Kemiska lösningar

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Kemi
Ämnesinnehåll, fritext: Blandningar och lösningar
Årskurs: Årskurs 8
Skolans namn: Björkskataskolan
Ort: Luleå
Län: Norrbottens län
Avslutat år: 2011
Handledare: Anna Vikström Luleå tekniska universitet
Epostadress: Anna.M.Vikstrom@ltu.se
Övriga kommentarer: Lärarna upplevde svårigheter att stödja eleverna i deras förståelse av begreppet lösning, framför allt förståelsen för vad som händer på mikronivå när något löser sig. Genom verkningsfulla variationsmönster i form av konkreta demonstrationer som kopplades till en medveten dialog med eleverna ökade elevernas förståelse för begreppet lösning som en homogen blandning av partiklar.

Konstanter och variabler

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Algebra
Ämnesinnehåll, fritext: Att skilja på konstant och variabel
Årskurs: Årskurs 7, Årskurs 8
Skolans namn: Centralskolan
Ort: Falköping
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2012
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se

Bråk

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Bråk- alla delar lika stora
Årskurs: Årskurs 2
Skolans namn: Mossleskolan
Skolans webbadress: http://www.varnamo.se/mossleskolan
Ort: Värnamo
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2012
Handledare: Anna-Lena Ekdahl
Epostadress: anna-lena.ekdahl@hlk.hj.se
Övriga kommentarer: I denna studie fick eleverna laborera och resonera sig fram till förståelse av bråkdelar. Det var viktigt för elevernas förståelse att de fick möta många olika sorters former, figurer och delningar eftersom det var då de kunde urskilja olika egenskaper.